Yhteenveto tietojen säilytyksestä

Tämä yhteenveto näyttää luokat ja käyttötarkoitukset käyttäjätietojen säilytyksestä. Joissakin kohdissa voi olla tarkempia luokkia ja käyttötarkoituksia kuin mitä tässä on lueteltu.

Sivusto

Luokka

Xamk Learn environment

Käyttötarkoitus

Xamk Learn community
Säilytysaika
10 vuotta
Lainmukaisuus
Hyväksyntä (GDPR Art. 6.1(a)) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Lakisääteinen velvoite (GDPR Art 6.1(c)) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät syyt
Henkilötiedot, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi (GDPR Art. 9.2(e)) Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi

Käyttäjät

Luokka

User information

Käyttötarkoitus

Learning environment content
Säilytysaika
12 kuukautta
Lainmukaisuus
Hyväksyntä (GDPR Art. 6.1(a)) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Lakisääteinen velvoite (GDPR Art 6.1(c)) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Opintojaksokategoriat

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Opintojaksot

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Aktiviteetit

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Lohkot

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty