Ohjeita saavutettavuuden huomioimiseen

Saavutettavuudella edistetään yhdenvertaisuutta. Opintojaksoalustojen sisällön on oltava opiskelijoiden käytössä helposti. Learn -järjestelmän teknisestä saavutettavuudesta huolehtii palvelua ylläpitävä E-kampus yksikkö. Opintojaksoalustoilla käytettävien sisältöjen saavutettavuudesta vastaa opettaja. Opettaja voi omalla toiminnallaan edistää saavutettavuutta huomattavasti kiinnittämällä huomiota alustan rakenteen ja alustalla käytetyn kielen selkeyteen.

Suomessa saavutettavuutta edellyttää Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki koskee myös tiettyjä opettajien Learn ja Open Learn -alustoille tuottamia sisältöjä. 23.9.2020 alkaen julkisten ja toistuvassa käytössä olevien opetusmateriaalien tulee olla saavutettavia.

Tähän dokumenttiin on kerätty suosituksia, joita noudattamalla opintojaksoalustasta voidaan tehdä paremmin saavutettava.

Rakenne

Kiinnitä erityistä huomiota opintojakson rakenteeseen ja rakenteen selkeyteen. Käytä alustoilla materiaaleja harkiten ja varmista, että kaikella alustalla olevalla sisällöllä on käyttötarkoitus. Kerro materiaalien ja aktiviteettien käyttötarkoitus alustalla niin, että opiskelija tietää mitä varten eri sisällöt alustalla ovat.

Otsikointi ja tekstit

 1. Käytä kuvaavia ja informatiivisia otsikoita
  Otsikot jäsentävät tekstiä, kun otsikoita käytetään riittävästi, on myös teksti helpommin hahmotettavaa.
 2. Muotoile otsikot tekstieditorin otsikko -tyylillä
  Ruudunlukuohjelmat tunnistavat otsikot otsikkotyylistä, joten pelkkä fontin suurentaminen tai lihavointi ei riitä.
 3. Luetteloi
  Luettelot helpottavat sisällön silmäiltävyyttä. Liian pitkät luettelot ovat kuitenkin raskaita ja vaikeasti hahmotettavia.
 4. Pidä opintojaksoalustan etusivun sisällöt tiiviinä ja jaa sisältöä alisivuille
  Liian pitkät tekstit opintojaksoalustan etusivulla tekevät sivusta vaikean hahmottaa silmäilemällä. Käytä siis etusivulla tiiviitä ja kuvaavia tekstejä ja jaa pitkät tekstikokonaisuudet sivu -työkalulla luoduille alisivuille.
 5. Tarkista sisältö editorin Helppokäyttöisyyden tarkistus -painikkeella
  Tarkista aina Learnin tekstieditorilla tekemäsi teksti editorissa olevalla helppokäyttöisyyden tarkistus – painikkeella. Saat korjausehdotuksia, mikäli sisällössä on saavutettavuuteen liittyvää korjattavaa.

Korostaminen ja värit

 1. Vältä turhia muotoiluja.
  Käytä oletusfonttia tai jos haluat vaihtaa fontin, käytä samaa fonttia järjestelmällisesti koko alustalla. Käytä harkiten fontin koon ja värin muuttamista.
 2. Vältä alleviivausta ja sinisen värin käyttöä tekstissä
  Alleviivaukset ja sininen väri viittaavat linkkiin. Välttääksesi väärinkäsityksiä niiden käyttäminen ei ole suositeltavaa silloin kun teksti ei ole linkki.
 3. Käytä korostamiseen lihavointia ja kursivointia
  Ruudunlukuohjelma tunnistaa lihavoinnin ja kursivoinnin ja osaa korostaa tekstiä oikein.
 4. Vältä pelkän värin tai muodon käyttämistä olennaisen informaation välittämiseen
  Pelkästään värillä tai muodolla viestitty tieto jää välittymättä ruudunlukuohjelmaa käyttävälle tai värisokealle opiskelijalle. Esimerkiksi tieto tekstissä olevasta virheestä ei välttämättä välity opiskelijalle, mikäli virhe ilmaistaan pelkästään muuttamalla virheellisen kohdan teksti punaiseksi.
 5. Kiinnitä huomiota tekstin ja taustan kontrastiin.
  Liian lähellä tosiaan olevat värit tekstissä ja taustassa saattavat vaikeuttaa tekstin erottumista ja lukemista.

Linkit

 1. Käytä kuvaavia tekstejä linkkien nimissä
  Linkin tarkoituksen olisi hyvä selvitä linkkitekstistä tai sen kontekstista. Linkin tulisi myös kuvata kohdetta, johon käyttäjä linkkiä seuraamalla päättyy.
 2. Määritä linkit avautumaan samaan selainikkunaan
  On suositeltavaa, että linkit määritetään avautumaan samassa selainikkunassa. Jos on tarkoituksenmukaista tai selkeämpää, että linkki aukeaa uuteen ikkunaan, on uuteen ikkunaan avautumisesta hyvä kertoa käyttäjälle joko linkkitekstissä tai linkin kuvauksessa.
 3. Kun linkki vie tiedostoon, kerro tämä linkkitekstissä tai kuvauksessa
  Kun linkistä avautuu verkkosivun sijaan tiedosto, kuten esimerkiksi pdf- tai word-dokumentti, on tämä hyvä mainita linkkitekstissä tai kuvauksessa.

Taulukot

 1. Käytä taulukoita harkiten
  Taulukot ovat ruudunlukijaohjelmille ja mobiililaitteille hankalia ja tämän vuoksi niitä olisi hyvä käyttää harkiten vain tilanteissa, joissa tiedon esittäminen muulla tavalla ei ole mahdollista tai järkevää.
 2. Otsikoi
  Anna taulukolle otsikko. Käytä myös rivi- ja sarakeotsikoita. Learnin "luo taulukko" -ominaisuudella voit antaa taulukolle otsikon ja valitsemalla taulukon asetuksissa kohdasta ”Otsikot” valinta ”Molemmat” muutetaan taulukon ylimmän rivin solut sekä jokaisen rivin ensimmäinen solu otsikkosoluiksi. Kirjoita näihin soluihin taulukon rivien ja sarakkeiden otsikot.
 3. Vältä solujen yhdistämistä
  Myös tyhjiä rivejä ja soluja on hyvä välttää.
 4. Tarkista taulukko helppokäyttöisyyden tarkistus -painikkeella
  Helppokäyttöisyyden tarkistus -painike osaa tarkistaa myös taulukkoihin liittyvät saavutettavuusongelmat.

Kuvat

 1. Lisää kuville kuvausteksti
  Kun lisäät kuvan, täytä kenttä "Kuvausteksti kuvalle". Teksti näkyy ruudunlukijaohjelmalle. Mikäli kuva on koriste, voit käyttää valintaa ”Kuvausta ei tarvita”. Tällöin ruudunlukijaohjelma osaa ohittaa kuvan.
 2. Lisää kuville tekstivastine
  Silloin kun kuva esittää diagrammia tai se sisältää muuta olennaista laajempaa selitystä kaipaavaa informaatiota, on sille luotava tekstivastine, josta käy ilmi kuvan sisältämä informaatio. Tekstivastine voidaan liittää kuvan yhteyteen esimerkiksi linkittämällä laajempi kuvaus samaan yhteyteen kuvan kanssa tai kertomalla kuvan yhteydessä minkä samalla sivulla olevan otsikon alta laajempi kuvaus löytyy.

Videot

 1. Lisää videoille tekstitys tai tekstivastine

  Silloin kun video on pitkäaikaisessa käytössä, eli käytät samaa videota usealle eri ryhmälle, on videoissa oltava tekstitys tai alustalla pitää olla tarjolla tekstivastine videolle.

  Tekstivastineen voi liittää videoon samalla tavalla kuin kuvien yhteyteenkin, eli linkittämällä tekstivastine videon yhteyteen tai kertomalla minkä otsikon alta tekstivastine alustalla löytyy.

  Videoiden tekstittäminen voidaan tehdä esimerkiksi Xamkin Panopto -videopalvelun avulla tai käyttämällä ulkopuolista videopalvelua kuten Youtubea.

Tiedostot

 1. Tarkista Word ja Powerpoint tiedostojen saavutettavuus
  Office ohjelmat sisältävät dokumenttien helppokäyttöisyyden tarkistamiseen tarkoitetun työkalun. Tarkista helppokäyttöisyys -toiminto löytyy tarkista -välilehdeltä tai tiedosto -valikon tiedot kohdasta napin ”tarkista ongelmien varalta” alta.

Kolmannen osapuolen sisällöt ja palvelut

Kun opetuksessa käytetään kolmannen osapuolen tuottamia oppimateriaaleja tai digitaalisia palveluja kuten Youtube-videoita, podcasteja, artikkeleja tai digitaalisia työkaluja, on näiden saavutettavuutta suositeltavaa arvioida samalla tavoin kuin itse tuotettujenkin sisältöjen saavutettavuutta. Ulkopuolisen tahon tuottamat sisällöt eivät suoraan kuulu lain vaatimusten piiriin, mutta kolmannen osapuolen palveluja käytettäessä on kuitenkin aina hyvä tarkastella palvelun tai sisällön saavutettavuutta ja tarkistaa, löytyykö palveluntarjoajalta saavutettavuusselostetta tai muuta saavutettavuusdokumentaatiota.

Lisätietoja saavutettavuudesta verkossa

Ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta
Saavutettavasti.fi -sivusto on suunnattu julkisen sektorin viestijöille ja muille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Sivustolla on kattavia käytännön ohjeita siihen, miten verkkosisältöjen ja tiedostojen saavutettavuutta voi parantaa helposti.

Viisi vinkkiä saavutettavampaan verkkosisältöön
Verkkopalvelun saavutettavuus on paljon muutakin kuin tekniikkaa. Kaikilla verkkosivujen päivittäjillä on keskeinen asema verkkopalvelun saavutettavuuden parantamisessa – eli siinä, että kaikki verkkopalvelun käyttäjät voivat saada tarvitsemansa tiedon mahdollisimman helposti. Tässä on viisi vinkkiä, joiden avulla voit edistää helposti saavutettavuutta, jos tuotat sisältöjä verkkoon.

Moodle.org: Saavutettavuusohjeita
Moodlen kehittäjäyhteisön saavutettavuusohjeita sisältävä sivusto.

Saavutettavuusvaatimukset
Paljon tietoa saavutettavuudesta ja saavutettavuuden vaatimuksista.

Helsingin kaupungin saavutettavuusopas
Helsingin kaupungin saavutettavuusopas. Sisältää ohjeita saavutettavaan sisällöntuotantoon.