EXAM-tenttivierailu

Takaisin ohjeiden sisällysluetteloon

Tenttivierailun avulla opiskelija voi suorittaa oman korkeakoulun tentin/kypsyysnäytteen toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Toisin sanoen, Xamkin opiskelija voi suorittaa tentin tenttivierailussa mukana olevassa korkeakoulussa ja vastaavasti toisen korkeakoulun opiskelija, joka on mukana tenttivierailussa, voi tulla suorittamaan tenttiä Xamkin tenttiakvaarioon.

 

Opiskelijan tenttivierailu toisessa korkeakoulussa

Xamkin opiskelija voi suorittaa tentin tai kypsyysnäytteen niissä korkeakouluissa, jotka ovat mukana EXAM-tenttivierailussa.

Ennen tenttivarauksen tekemistä, tarkista ensin:
  • Onko tenttivierailu mahdollista kohdekorkeakoulussa: EXAM-tenttivierailukorkeakoulut Suomessa - E-exam.fi -sivustolla.
  • Varmista kohdekorkeakoulun (korkeakoulu, jossa tentti suoritetaan) ja tilojen ohjeet, aukioloajat ja tenttikoneella olevat ohjelmistot (välineet tiloissa). Käytänteet vaihtelevat korkeakouluittain, eikä omia välineitä voi tuoda tenttitiloihin.
  • Muista aina noudattaa kohdekorkeakoulun sääntöjä ja ohjeita sähköisestä tenttimisestä.

 


 

Tenttivierailuvarauksen tekeminen

Tenttivaraus tehdään aina oman korkeakoulun EXAM-järjestelmässä: Osoitteessa exam.xamk.fi Haka-valikosta valitaan oma korkeakoulu ja kirjaudutaan oman korkeakoulun tunnuksilla sisään. Ilmoittaudu oikeaan tenttiin ja varausnäkymässä valitse "Tenttiajanvaraus ulkopuolisesta oppilaitoksesta". Valitse sopiva oppilaitos ja oppilaitoksen tenttitila, johon haluat tenttiajan varata. Kun menet tekemään tenttiä kohdekorkeakouluun, toimit ko. korkeakoulun ohjeiden mukaisesti.
 
 
 

Huomioitavaa tenttivierailuna tehdyissä tenteissä

Jos suoritat tenttiä tenttivierailuna toisessa korkeakoulussa, odota tentin palauttamisen jälkeen aina niin kauan kunnes tenttisuorituksen arvioinnista tulee ilmoitus sähköpostiin ennen kuin kirjaudut Examiin uudelleen arviointia katsomaan. Tämä voi kestää max. 1 tunnin verran ennen kuin suoritus palautuu kotikorkeakouluun. Älä siis kirjaudu Examiin heti tentin palauttamisen jälkeen ettei tentin palauttamisen prosessi korkeakoulusta toiseen keskeydy ja tenttisuoritus häviä.