Saavutettavuusseloste

Takaisin ohjeiden sisällysluetteloon

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Xamk Learn -sivustoa.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Verkkosivustolla on erityisesti parannettavaa seuraavissa asioissa:

  • Kuvien ja videoiden tekstivastineet
  • Videoiden tekstitykset
  • Liitetiedostojen saavutettavuus

Puutteisiin pyrimme vastaamaan järjestämällä käyttäjille vuosittain koulutusta sekä ohjeita saavutettavuuden parantamiseksi.

TEKNINEN TOTEUTUS

Xamk Learn - oppimisympäristö perustuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa (selaimen uusin saatavilla oleva versio):

  • Firefox
  • Chrome
  • Edge

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

  • HTML
  • CSS
  • Javascript

 

VAATIMUSTENMUKAISUUSTILANNE

Xamk Learn -verkkosivusto pyrkii täyttämään Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Sivusto ei vielä kaikilta osin ole vaatimusten mukainen.

HAVAITUT PUUTTEET SAAVUTETTAVUUDESSA

Havaittava: Tekstivastineita puuttuu olennaista tietoa sisältävistä kuvista

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla on olennaisia kuvia, joille ei ole merkitty ALT-määritteitä tai niitä ei ole merkitty koristeeksi.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Aikasidonnaisen median vastineet puuttuvat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kaikille tallennetuille audio- ja videosisällöille ei ole tarjolla tekstimuotoista vastinetta, eikä kaikkia videoita ole tekstitetty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu), 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

Havaittava: Verkkosivun rakenteen ja elementtien saavutettavuudessa on ongelmia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia, otsikon teksti puuttuu tai tekstin muotoilemiseen on käytetty b-, center- tai i-tunnistetta. Joillakin sivuilla otsikkotasoja H1-H6 ei ole käytetty oikeassa suhteessa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Verkkosivulla käytetyt värit ja kontrastit eivät kaikilta osin täytä vaatimuksia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osassa sivustoa sisällön muotoilemiseen on käytetty värejä, joiden kontrasti on riittämätön ja joissa väri on ainoa keino informaation välittämisessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö, 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Hallittava: Verkkosivuilla käytettyjen linkkien tarkoitus osittain epäselvä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla voi olla linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä tai se ei ole selvitettävissä ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Toimintavarma: Verkkosivuilla voi olla virheitä HTML-merkkauskielessä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla voi olla HTML-merkkauskielen virheitä, kuten puutteellisia alku- ja lopputageja sekä virheitä elementtien sisäkkäisessä järjestyksessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 4.1.1 Jäsentäminen

EI KUULU LAINSÄÄDÄNNÖN PIIRIIN

 

  • opetuksessa rajatussa ryhmässä määräaikaisesti käytettäviä sisältöjä

Saavutettavuutta on testattu tarjottavan palvelun näkökulmasta. Jos kurssialueilla on opettajien tuottamaa materiaalia, joissa on ongelmia saavutettavuuden kanssa, ole hyvä ja ota yhteyttä kyseiseen opettajaan.

SAAVUTETTAVUUSSELOSTEEN LAATIMINEN

Tämä seloste on laadittu 18.8.2020. Seloste perustuu Xamkin itsearvioon.

PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta verkkolomakkeella: Palautelomake

SAAVUTETTAVUUSKANTELU JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYSPYYNTÖ

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Päivitetty: 19.6.2023