Learn-sanasto

Takaisin ohjeiden sisällysluetteloon

Yleiset termit

Aineisto Opintojaksoalustalla olevia materiaaleja, jotka on tarkoitettu opiskelijoiden luettavaksi tai katsottavaksi.
Aktiviteetti Opintojaksoalustalla olevia sisältöjä, jotka edellyttävät opiskelijalta aktiivista toimintaa. Aktiviteetteja ovat mm. tehtävät, tentit ja keskustelualueet.
Arviointikirja Arviointikirja on opettajalle tarkoitettu opintojakson arvioinnin hallinnan työväline ja yhteenvetonäkymä.
Edistymisen / suoritusten seuranta Toiminto, jolla opettaja voi määritellä sen, milloin aktiviteetti tai aineisto katsotaan tehdyksi. Suoritusmerkintä voi tulla seurattavaan kohteeseen opettajan määrittelemien ehtojen perusteella tai opiskelijan itse merkitsemänä.
Lyhyt nimi Yksilöllinen opintojaksoalustan lyhenne.
Opintojaksoalusta Opintojaksoalusta on työtila, johon opettaja voi rakentaa opintokokonaisuuksia lisäämällä materiaaleja ja aktiviteetteja opiskelijoille. Opintojaksoalusta voi koostua yhden tai useamman opintojakson toteutuksista tai se voi olla osa isompaa kokonaisuutta.
Opintojaksojen arkistointi Opintojaksojen elinkaareen liittyvä vaihe, jossa opintojaksoalusta poistuu opiskelijoiden saatavilta, mutta on vielä opettajan käytettävissä.
Opintojaksoavain Kertaluonteinen opintojaksoalustalle liittymisen salasana, jota opiskelijalta voidaan vaatia itserekisteröitymisen yhteydessä.
Opintojaksojen elinkaari Learn-ympäristön opintojaksoalustoilla on elinkaari, jonka puitteissa ne ovat ensin aktiivisia, arkistoituvat sen jälkeen ja viimeisessä vaiheessa poistuvat oppimisympäristöstä. Opintojakson elinkaari voi olla kestoltaan normaali (3 vuotta) tai pidennetty (6 vuotta).
Opintojaksoalustan tilauslomake Lomake, jonka avulla opettajat voivat tilata uusia opintojaksoalustoja Learn-oppimisympäristöön.
Opintojakson näkyvyys Opintojaksoalusta voi olla näkyvissä tai piilotettuna Learn-ympäristössä. Piilotettuna se ei ole löydettävissä opintojaksohaun kautta ja opintojaksoalusta näkyy vain sen opettajille sekä oppimisympäristön ylläpidolle.
Opintojaksolle rekisteröityminen Opiskelija voi käyttää itserekisteröitymistä niillä opintojaksoalustoilla, joilla opettaja on ottanut sen käyttöön. Itserekisteröityessään opiskelija liittyy opintojaksoalustalle osallistujaksi.
Opiskelijoiden edistyminen Aktiviteetin tai aineiston suoritusten seurantaan liittyvät asetukset, jotka opettaja määrittelee. Osa suoritusten seurantaa.
Palautuslaatikko eli tehtävä Tehtävä-aktiviteettia kutsutaan usein palautuslaatikoksi, koska sen avulla opettaja voi mm. pyytää opiskelijaa palauttamaan tiedostoja Learn-ympäristöön.
Ryhmät Ryhmä-toiminnolla opintojaksoalustan opiskelijat voidaan jakaa pienryhmiin esimerkiksi keskustelua tai tehtävänpalautusta varten. Ryhmiin jakautuminen voi tapahtua opettaja- tai opiskelijajohtoisesti asetuksista riippuen.
Vastuuopettaja Opintojakson pääopettajan rooli, joka syntyy automaattisesti uuden opintojaksoalustan tilanneelle henkilölle. Tavallisten opettajan oikeuksien lisäksi vastuuopettaja-roolilla oleva henkilö voi pyytää opintojaksoalustan poistamista Learn-ympäristöstä.

 

 

Työpöytä-näkymä

 

Käyttäjävalikko Käyttöliittymän oikeassa ylänurkassa näkyvä valikko, jossa näkyy etunimesi, sukunimesi, sekä profiilikuvasi.
Lohko Opintojakson oikeassa reunassa näkyvät lisäosat opintojaksonäkymään.
Navigointivalikko Kolmen vaakaviivan valikko näkymän vasemmassa yläkulmassa.
Opintojaksoalustan tilauslomake Lomake, jonka avulla opettajat voivat tilata uusia opintojaksoalustoja Learn-oppimisympäristöön.
Opintojaksojen yhteenveto -lohko Työpöydällä oleva osio, joka sisältää linkit niille opintojaksoalustoille, joilla henkilö on osallistujana. Sisältää mahdollisuuden suodattaa opintojaksoalustoja erilaisilla ehdoilla.
Työpöytä Käyttäjän henkilökohtainen kotisivu, joka avautuu Learn-ympäristöön kirjautumisen jälkeen.

 

Opintojaksoalustalla

 

 

Aihe / Välilehti / Ruudukon ruutu Opintojaksoalustan osio tai välilehti, jonne opettaja voi koostaa opiskelijoille opintojakson sisältöjä.
Aktiviteetti Opintojaksoalustalla olevia sisältöjä, jotka edellyttävät opiskelijalta aktiivista toimintaa. Aktiviteetteja ovat mm. tehtävät, tentit ja keskustelualueet.
Aineisto Opintojaksoalustalla olevia materiaaleja, jotka on tarkoitettu opiskelijoiden luettavaksi tai katsottavaksi.
Arvioinnit Vasemman yläkulman navigointivalikon kautta avautuva näkymä, joka näyttää opiskelijalle hänen arviointinsa opintojaksolla. Opettajalle arviointien kautta avautuu opintojakson kaikkien opiskelijoiden arviointien yhteenvetonäkymä.
Edistymisen seuranta -lohko Lohko, joka näyttää opintojakson suoritusten seurannassa olevat kohteet ja missä vaiheessa opiskelija on niiden suorittamisessa.
Lohko Opintojakson oikeassa reunassa näkyvät lisäosat opintojaksonäkymään.
Lyhyt nimi Yksilöllinen opintojaksoalustan lyhenne.
Navigointivalikko Kolmen vaakaviivan valikko näkymän vasemmassa yläkulmassa.
Navigointipalkki Opintojakson yläosassa näkyvä vaakasuuntaan oikealle etenevä linkkipolku, josta klikkaamalla voit mennä esimerkiksi oppimisympäristön työpöydälle tai opintojakson etusivulle sen lyhytnimestä.
Osio / Välilehti 0 Opintojaksoalustan ensimmäinen osio tai välilehti, joka ei ole siirrettävissä.
Opintojakson näkyvyys Opintojaksoalusta voi olla näkyvissä tai piilotettuna Learn-ympäristössä. Piilotettuna alusta ei ole löydettävissä opintojaksohaun kautta ja opintojaksoalusta näkyy vain sen opettajille sekä oppimisympäristön ylläpidolle.
Opiskelijoiden edistyminen Aktiviteetin tai aineiston suoritusten seurantaan liittyvät asetukset, jotka opettaja määrittelee.
Palautuslaatikko eli Tehtävä Tehtävä-aktiviteettia kutsutaan usein palautuslaatikoksi, koska sen avulla opettaja voi mm. pyytää opiskelijaa palauttamaan tiedostoja Learn-ympäristöön.
Ratasvalikko Ratas-ikonilla näkyvä toimintavalikko opintojakson oikeassa yläkulmassa.
Ryhmät Ryhmä-toiminnolla opintojaksoalustan opiskelijat voidaan jakaa pienryhmiin esimerkiksi keskustelua tai tehtävänpalautusta varten. Ryhmiin jakautuminen voi tapahtua opettaja- tai opiskelijajohtoisesti asetuksista riippuen.
Ryhmämoodi Tapa, jolla opintojakson ryhmiä käsitellään. Näkyvät ryhmät -asetus sallii ryhmien jäsenten nähdä toisten ryhmien jäsenet, mutta muiden ryhmien sisällöt ovat vain luettavissa. Erilliset ryhmät ovat toisiltaan täysin suljetut.
Ryhmittely Toiminto, jolla opettaja voi valita opintojaksolla olevista ryhmistä ne, jotka ovat kulloinkin aktiivisia.

 

Sisällön muokkaaminen ja näyttäminen

 

 

Muokkaustila Valinta Ratasvalikossa, jolla muutetaan opintojakso katselutilasta muokkaustilaan mahdollistamaan opettaja-roolisille osallistujille muokkauksien tekeminen opintojaksolle.
Asetukset-valikko Toimintavalikko, joka tulee näkyviin opintojaksoalustan oikeassa yläkulmassa olevaa ratas-ikonia klikkaamalla.
Opintojakso(alusta)n asetukset Oikean yläkulman ratas-valikon alla vaihtoehto Muokkaa asetuksia. Näkymä, jossa määritellään koko opintojaksoalustaa koskevat asetukset kuten nimi, kesto, kuvaus, alustan formaatti ja näkyvyys ja otetaan tarvittaessa käyttöön suoritusten seuranta ja ryhmät.
Silmä-toiminto ts. Piilota / Näytä Muokkaa –valikosta löytyvä valinta, jolla määritellään, näkyykö kyseinen aktiviteetti tai aineisto opiskelijalle vai ei. Jos aktiviteetti tai aineisto on näkyvissä, valikossa näkyy vaihtoehto Piilota. Kun aineisto tai aktiviteetti ei näy eli se on piilotettu, valikossa näkyy vaihtoehto Näytä.
Tentin tuloksista näytetään opiskelijoille Tentti-aktiviteetin Tuloksista näytetään opiskelijoille -asetuksilla määrittelet, mitä tietoja (esim. oikeita vastauksia) opiskelijat saavat nähdä tenttiä tehdessään tai tentin tuloksia katsoessaan tentin palautettuaan.
Muokkaa-valikko Aiheen, aineiston tai aktiviteetin oikeassa yläkulmassa muokkaustilassa näkyvä valikko, josta pääset piilottamaan, kopioimaan tai poistamaan kyseisen aineiston tai aktiviteetin ja jakamaan aineisto- tai aktiviteettikohtaisia rooleja.
Muokkaa asetuksia Muokkaa –valikosta löytyvä valinta, jonka avulla pääset muokkaamaan kyseisen aineiston tai aktiviteetin sisältöä ja näkyvyyteen, pääsyyn ja opiskelijoiden edistymiseen liittyviä asetuksia.