Panopto - Yleistä tietoa

Takaisin ohjeiden sisällysluetteloon

Panopton palveluntarjoajana toimii yhteispohjoismainen NORDUnet. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Suomen ulkopuolella, mutta Pohjoismaissa pysyen.

Henkilökunta kirjautuu Panoptoon omilla Xamk-tunnuksillaan osoitteessa: https://video.xamk.fi/
Opiskelijoilla ei ole suoraa käyttöoikeutta Panoptoon kuten henkilökunnalla. Opiskelijat käyttävät Panoptoa Learnin opintojaksoille liitetyn video-osion avulla. Panopto Recorder sovelluksen avulla voit tehdä video- ja ruutukaappaustallenteita helposti. Katso ohje Recorderin käyttöön tästä.

Panopton käyttöehdot

Ensimmäisellä kirjautumisella käyttäjän tulee hyväksyä Panopto-palvelun käyttöehdot, joiden puitteissa palvelua voi käyttää. 

Panopto on tarkoitettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimintaan (esim. työ tai opiskelu) liittyville tallenteille ja korkeakoulu voi käyttää palvelussa olevia tallenteita omassa toiminnassaan. Panoptossa olevan tallenteen omistusoikeus säilyy kuitenkin tekijällä, eikä ammattikorkeakoulun käyttöoikeus estä tekijää käyttämästä tallennetta muissa yhteyksissä. Palvelussa olevien tallenteiden tulee noudattaa hyvää tapaa ja voimassa olevia lakeja ja määräyksiä eivätkä ne saa sisältää liikesalaisuuksia, yksityisyyttä tai muita sopimuksia loukkaavaa sisältöä.

Panopton käyttäjä vastaa kaikesta omalla käyttäjätunnuksella tapahtuvasta palvelun käytöstä ja siitä, etteivät hänen palveluunsa lisäämät tallenteet loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, ja hänellä on tarvittavat luvat niiden käyttöön. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hänellä on tallenteessa esiintyvien henkilöiden suostumus tallenteessa esiintymiseen ja tallenteen käyttöön Panoptossa. 


Videoiden elinkaari 

Tallenteiden elinkaari on oletuksena kaksi vuotta viimeisestä katselusta, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti ensin roskakoriin ja 180 vuorokauden jälkeen lopullisesti roskakorista. Tarvittaessa elinkaarta jatketaan perustellusta tarpeesta. 


Saavutettavuus 

Videoiden ja äänitteiden kohdalla saavutettavuus tarkoittaa aineistojen tekstityksiä. Saavutettavuuskriteeristön mukaisesti videoiden ja äänitteiden on oltava saavutettavia 14 vuorokauden kuluttua sisällön julkaisusta. Tekstitys on oleellinen erityisesti kuulovammaisille, mutta siitä hyötyvät myös muut käyttäjät eri tilanteissa: Videon äänen laatu voi olla heikko, paikassa voi olla paljon taustameteliä tai videon äänen tasoa ei voi nostaa, eikä käytössä ole kuulokkeita. Panoptossa on puheentunnistukseen perustuva tekstitystyökalu, jolla saa luotua tekstit automaattisesti. Tekstitykset tulisi kuitenkin aina tarkistaa ja korjata mahdollisten virheiden varalta.

Jos haluat varmistaa saavutettavuuden videoiden ja äänitteiden osalta opintojaksoilla, huomioi seuraavat asiat:

  • Videomateriaaleille tarvitaan tekstitys tai erillinen tekstivastine toistuville tai yli lukuvuoden mittaisille aineistoille opintojaksoilla.
  • Erillistä tekstitystä ei tarvita, mikäli video toimii mediavastineena, eli videon sisältämä tieto on jo tekstimuodossa esitetty.
  • Vähimmäisvaatimuksena on lisätä tekstitys videolla esitetyllä kielellä (esim. suomenkielisen videon tekstitys suomeksi, englanninkielisellä englanniksi).
  • Äänitteiden sisältö pitää olla tekstitettynä (esim. podcastien sisältö myös tekstimuodossa).
  • Suoratoistettavia videoita tai äänitteitä ei tarvitse tekstittää.