Ohjeet ja tuki


Opettajan ohjeet 

Tenttikoneilla olevat resurssit

  • Tenttikoneilla pääsy vain Exam-järjestelmään, ei pääsyä ulkoiseen verkkoon. 
  • Windows laskin
  • Wordpad/Notepad
  • Pdf- ja kuvatiedostojen avausmahdollisuus
  • Kyrillinen näppäimistö joillakin tenttikoneilla

Liitteet mielellään pdf-tiedostoina, jolloin avautuu opiskelijalle suoraan selaimeen. Kuvatiedostot opiskelijan täytyy tallentaa ensin koneelle ja avata vasta sitten. 


Kypsyysnäytteen luominen

Kypsyysnäyte luodaan Xamkin oman ohjeen mukaan, joka poikkeaa kansallisesta Exam-ohjeesta. 

Huomioi nämä kun luot kypsyysnäytettä Exam-järjestelmään:

  • Ennakkovalmistelut: Varmista, että opiskelija on käynyt vähintään kerran kirjautumassa Exam-järjestelmään, jotta saat kohdennettua kypsyysnäytteen opiskelijalle. 
  • Tentin tyyppi: Kypsyysnäyte
  • Tentin perustiedot: Lisää kielentarkastaja toiseksi tentaattoriksi
  • Tehdään kielentarkastus: Ei (tämä asetus määrittää siirtyykö kypsyysnäyte kielentarkastusjonoon. Xamkissa ei käytetä kielentarkastusjonoa, vaan kielentarkastaja lisätään tentaattoriksi ed. kohdassa).

Video-ohje kypsyysnäytteen luomiseen Exam-järjestelmässä.TENTTIsuoritusten säilytysaika

Tenttisuoritukset säilyvät Exam-järjestelmässä 6kk (tutkintosääntö).


Tenttivierailuinfo opettajalle

Tenttivierailu ohjeet opettajalle (.docx)


OPETTAJAN OHJEET OPEN-LEARN-ALUSTALLA

Sivulla ohjeita tentin luomiseen ja arviointiin Exam-järjestelmässä. 

EXAM-tenttijärjestelmä -itseopiskelukurssi